title
Ebatäpse varude arvestuse mõju ettevõtte finantsseisundile Viljade Maailm OÜ näitel
The Impact of Inventory Inaccuracy on a Company’s Financial Status – the Example of Viljade Maailm OÜ
author
Uusmaa, Ursula
keywords
ebatäpne varude arvestus
vead varude haldamisel
kergesti riknevad varud
ebatäpse varude arvestuse põhjused
ebatäpsuse mõju ettevõtte finantsseisundile
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Not available at academic unit