title
Lääne-Hiiumaa metsakümbluse matkaraja kujundus
The Design of Western-Hiiumaa Forest Bathing Trail
author
Vesingi, Adeele
keywords
metsateraapia
mets
matkatee
puitarhitektuur
forest
therapy
forest bathing
hiking trails
defence date
language