title
Esmatasandi juhtide sotsiaalsed oskused AS-is Smarten Logistics
Social skills of First-line Managers in AS Smarten Logistics
author
Kraam, Kristel
keywords
töötajate sotsiaalsed oskused
esmatasandi juhid
sotsiaalsete oskuste arendamine
social skills of empolyees
social skills of first-line managers
developing social skills
supervisor
defence date
language