title
Kaasaegne talu. Jätkusuutliku maaelu põhimõtted ja nende rakendamine Metsa Johani talu näitel
The Contemporary Farm. Principles of a sustainable rural life and their implementation in Metsa Johani Farm
keywords
kaasaegne talu
jätkusuutlik maaelu
taluarhitektuur
contemporary farm
sustainable rural life
farm architecture
supervisor
defence date
language