title
Sooline palgalõhe ja selle erinevus haridustasemete võrdluses
The gender pay gap and its difference between levels of education
author
Ester, Lise-Christelle
keywords
haridustasemed
tegevusvaldkonnad
dispersioonanalüüs
levels of education
fields of activity
analysis of variance
supervisor
defence date
language