title
Tsükliliste 1,2-diketoonide-3-haliidid Suzuki ristsidestusreaktsioonis
Cyclic 1,2-diketone-3-halides in Suzuki cross-coupling reaction
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information