title
Diatom stratigraphy and relative sea level changes of the eastern Baltic Sea over the Holocene
Ränivetikate stratigraafia ja Läänemere idaosa veetaseme muutused Holotseenis
author
Grudzinska, Ieva
keywords
Litorina Sea
lake sediments
salinity change
Litoriina meri
järve setted
Läänemere soolsuse muutus
publisher
TUT Press
TTÜ Kirjastus
defence date
language