title
Andmekorje ärianalüüs Euroopa Sotsiaalfondist rahastatavates tegevustes osalejate andmete kogumise näitel
Business Analysis on the Example of Primary Data Collection in the European Social Fund
author
Aus, Margit
supervisor
defence date
language
department / college