title
Analoogelektroonika praktikumi loomine operatsioonivõimendite baasil
The creation of an analog electronics practicum based on operational amplifiers
author
Suits, Martin
supervisor
defence date
language