title
Ehitustehnoloogia ja platsikorralduse analüüs IKEA Tallinn ehituse näitel
Analysis of construction technology and building site management based on the case study of the construction of the IKEA Tallinn building
author
Žuravljov, Aleksei
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 07.12.2027