title
Uusehitise ja parendatud ehitise piiritlemine ja käibemaksukäsitlus juurdeehitise puhul. Newly constructed building and improved building specification and VAT treatment of extension
author
Villemson, Julia
defence date
language