title
Таллинский Политехник № 15 1954
description
Tallinna Polütehnilise Instituudi parteibüroo, direktsiooni, ELKNÜ komitee ja ametiühingukomitee häälekandja
language