title
Maanteekaubaveo KHG heitmete arvutusmetoodika valik Ruukki Products AS näitel
Selection of Methodology for Road Freight GHG Emissions Quantification on the Example of Ruukki Products AS
author
Jaanhold, Erkki
supervisor
defence date
language