title
Logistikasektori kuvand Eesti majandusüliõpilaste seas
The image of logistics sector among Estonian business students
author
Visk, Veiko
keywords
logistikasektori kuvand
logistika trendid
tuleviku arengusuunad
image of logistics
logistics trends
future developments
supervisor
defence date
language