title
Kohalike elanike kaasamine linnaruumi kujundamisel Põlva linna näitel
Involvement of local residents regarding the design of urban space on the example of Põlva town
supervisor
defence date
language