title
Mobiilse andmeside teenuse tarbimisinfo veebirakenduse analüüs Elisa Eesti AS-i näitel. Analysis of Web Application for Mobile Data Service Consuption Information on the Example of Elisa Eesti AS
author
Mällo, Kairi
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Siigur, Marius
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 01.06.2026
department / college