title
Toolse piirkonna fosforiidi ja graptoliitargilliidi geoloogiline mudel
The Geological Model of Phosphorite and Graptolite Argillite in Toolse Area
author
Ahi, Sander
keywords
ruumiline levik
keemiline muutlikkus
spatial distribution
chemical variability
tonnages
defence date
language