title
Edumõõdikute kasutuselevõtt featuuride jaoks Telia Eesti AS näitel - jälgimine ja probleemkohad
Implementation of Success Indicators for Features on the Example of Telia Eesti AS - Monitoring and Problem Areas
keywords
defence date
language
department / college