title
Aheraine ja konventsionaalse materjali võrdlev keskkonnamõju analüüs kasutades olelusringi hindamist: Rail Baltic raudtee muldkeha materjali juhtumiuuring
Comparative environmental impact analysis of waste rock and conventional material using Life Cycle Assessment: The case study of Rail Baltic railway embankment material
author
Kivimägi, Markus
keywords
Compartaive environmental impact analyses
materials for Rail Baltic railway embankments
defence date
language