title
Keedukatlad suurköögis
Cooking Kettles in Centralised Kitchens
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Karu, Mirjam
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Available at academic unit, please contact staff for more information