title
Juhtide sagedase vahetumise mõju töötajale ja organisatsioonile
The impact of frequent leadership changes on the employee and the organisation
author
Hartikainen, Triin
keywords
juht-alluv vahetussuhe
organisatsiooni tajutud efektiivsus
perceived organisational effectiveness
organisational changes
supervisor
defence date
language