title
Äriedukust mõjutavad isiksuse omadused Eesti ettevõtjate pilgu läbi
Personality Characteristics that Impact Success of the Business According to Estonian Businessmen
author
Kornijenko, Elenika
supervisor
defence date
language