title
Tallinna Polütehnik Nr 13 1984
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
27.04.1984
language