title
Ehituskorralduse probleemidest ja vajadustest tuletatud veebipõhise rakenduse kontseptsiooni väljatöötamine tööde korraldamiseks ehitusplatsil
Conception development of web based application derived from the construction management problems and needs
author
Alan, Väli
keywords
ehituskorralduse infotehnoloogilised lahendused
veebipõhine rakendus
üldajagraafik
nädalagraafik
Eesti ehitusettevõtted
construction IT solutions
web based application
sub contractor
week plan
Estonian construction companies
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information