title
Ettevõtte InTest Thermal Solutions OÜ nutika hoolduse planeerija rakenduse väljatöötamine
Smart service planner application development for InTest Thermal Solutions GmbH
author
Jefimov, Vjatšeslav
keywords
weebi roomamine
andmete kraapimine
robootiline tööprotsesside automatiseerimine
Web Crawler
Data Scraping
Robotics Process Automation
supervisor
defence date
language
department / college