title
Suure jõudlusega andmetöötluskeskuste süsiniku jalajälg: mõõtmise ja leevendamise soovitused
Carbon footprint of high-performance computing centers: measurement and mitigation recommendations
author
Nasr, Ahmed Nagi Abdelaziz Mohamed
keywords
computing centres
measurements and mitigations of carbon footprints
defence date
language