title
Eesti metsamaa investeeringu tootluse ja riski analüüs ning sobivus inflatsiooniriski maandamiseks
Return and Risk Analysis of Estonian Forestland Investment and Suitability as an Inflation Hedge
keywords
metsamaa investeeringud
inflatsioonikaitse
inflatsioonirisk
forest areas investments
supervisor
defence date
language