title
Miinimumpalk: arvestus ning alammäära muutmisega kaasnevad mõjud
Minimum Wage: Accounting and Effects of Changing the Minimum Wage
author
Talašmanova, Darja
keywords
töötasu alammäär
töötasuga rahulolu
miinimumpalga mõjuvaldkonnad
defence date
language