title
Tallinna ühistranspordi kasutatavus
Public Transport usage in Tallinn
author
Tuulik, Aare
keywords
Tallinna ühistranspordisüsteem
sõidumahud
sõitude toimumisajad
liikumissuunad
sõiduandmestik
Tallinn public transit system
transport volumes
transport times
transport directions
transport data
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information