title
Integreeritud Mängustamise / e-õppe lahenduse tehnoloogia aktsepteerimise uuring
Technology Acceptance Study of an Integrated Gamification/ e-Learning Solution
author
Liu, Yishuang
keywords
proaktiivne õppimine
mängudisain
veebipõhine õppeplatvorm
mängude elemendid
digitaalne prototüüp
tehnoloogia vastuvõtmise mudel
proactive learning
gamified design
online learning platform
gamification elements
digital prototype
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus