title
B2B müügisüsteemi laienduste analüüs ja kavandamine ettevõtte Lumav Commerce OÜ näitel
Analysis and design of extensions of the B2B sales system on the example of Lumav Commerce OÜ
author
Sootee, Eliis
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
department / college