title
Lean-juhtimise tehnikate rakendamine aktsiaselts Trafotek mähkimisprotsessi näitel
Implementing Lean management techniques on the example of Trafotek winding process
supervisor
defence date
language