title
Vahetuskursi USD/EUR prognoosimine vektor-veaparandusmudeli alusel
The USD/EUR exchange rate forecasting based on the vector error correction model
Прогнозирование валютного курса USD/EUR на основе векторной модели коррекции ошибок
author
Jattšenko, Jelena
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network