title
Aluselise heeliks-ling-heeliks transkriptsioonifaktori TCF4 potentsiaalsed märklaudgeenid roti primaarsetes neuronites
Potential Target Genes of the Basic Helix-Loop-Helix Transcription Factor TCF4 in Rat Primary Neurons
author
Urb, Mari
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
lõputöö ei kuulu avalikustamisele