title
Andmelao ärivajaduste kirjeldamine ja andmemudeli väljatöötamine Siseministeeriumi näitel
Description of data warehouse business needs and elaboration of data model on the example of the Ministry of the Interior
author
Käsukond, Tiina
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
department / college