title
Ridaelamu rekonstrueerimine ja soojustamine
Reconstruction and insulation of row house
author
Pedari, Aleksandr
keywords
hoone rekonstrueerimine
ekspluateerimine talvel
termoisolatsiooni materjalid
küttekaod
kandeseinad
mineraalvatt
vahtplast
reconstruction of a building
winterization
thermo-insulating materials
bearing walls
foamed plastic
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information