title
Peatöövõtja pankroti mõju ehitusprotsessile: Vana-Kalamaja 10 näitel
The effect of main contractor bankruptcy on the construction process – the case study of Vana-Kalamaja 10
author
Paltsmar, Kerli
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information