title
Multiseadme veebirakenduse disain, realiseerimine ja testimine
Multi-device web-application design, development and testing
author
Dmitrijeva, Valeria
defence date
language