title
Alkoholi telereklaamide mõju tarbijate ostuotsustusprotsessile
Alcohol television advertising influence on consumers purchasing decision process
author
Kaasiku, Kristiina
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network