title
Elektrituulikust põhjustatud võimalikud häired maapealse digitelevsiooni vastuvõtukvaliteedile
Possible impact of wind turbines on digital terrestrial television reception quality
author
Kuhi, Kristi
defence date
language