title
Ettevõtte Estplast Tootmine OÜ väärtuse hindamine diskonteeritud rahavoogude meetodil
Valuation of Estplast Tootmine Ltd using discounted cash flow method
author
Valge, Karl-Erik
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit