title
IFRS standardite esmase rakendamise mõju Venemaa naftakontserni välistütarettevõtja algbilansile
IFRS first-time adoption impact on the opening balance of the foreign subsidiary of the Russian oil group
author
Norin, Katarina
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit