title
Sissetulekute ja haridustaseme seos Eestis: Minceri võrrand
Relationship between earnings and education in Estonia: Mincer equation
author
Kruusmaa, Kaisa
keywords
palgaerinevused
hariduse tasuvus
Mincer võrrand
salary differences
returns to schooling
Mincer equation
supervisor
defence date
language