title
Demograafiliste faktorite mõju elukondliku kinnisvara investeeringutele Eestis
The influence of demographic factors on residential real estate in Estonia
author
Piho, Pille-Riin
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network