title
Metabolismi ebaefektiivsus kui puhverparameeter Escherichia coli üherakumudelis
Metabolic inefficiency as cushioning parameter in a single cell model of Escherichia coli
author
Jalakas, Vanessa
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Seiman, Andrus
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information