title
Vastutustundliku ettevõtluse roll klientide hoidmisel Eesti restoraniäri näitel
The role of corporate social responsibility (CSR) on customer retention in restaurant business in Estonia
author
Biswas, Anirban
keywords
Corporate Social Responsibility (CSR)
restaurant industry
supervisor
defence date
language