title
Üliõpilaste hoiakud ja ootused seoses jätkusuutlikkusega Tallinna Tehnikaülikoolis
University students' attitudes and expectations towards sustainability in Tallinn University of Technology
author
Tamminen, Saara Reete
supervisor
defence date
language