title
Millised ettevõtted on enam avatud laimukampaaniatel põhinevatele manipulatsioonikatsetele?
Which Firms Are More Prone to Short and Distort Manipulation Attempts?
keywords
turumanipulatsioon
laida ja jäta tüüpi rünnak
aktsiate müük
ettevõtte- ja aktsiaspetsiifilised karakteristikud
lineaarne probit-regressioon
tasakaalustamata paneelandmed
market manipulation
short and distort attack
short selling
firm and share specific characteristics
linear probit-regression
unbalanced panel data
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network