title
Panga kasumlikkuse mõjurid Põhjamaade näitel
The determinants of bank profitability in Nordic countries
author
Kiviniemi, Henri Rikhard
defence date
language