title
Tallinna Polütehnik Nr 5 1979
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
16.02.1979
language